BallinaProgramet Apliko OnlineKontakti
 
 
Gjendeni këtu: Personeli Udheheqes

Personeli udhëheqës

Personeli udhëheqës

Bordi i Kolegjit ILIRIA

Kolegji ILIRIA udhëhiqet nga Bordi i Kolegjit. Bordi i Kolegjit ILIRIA përbëhet nga profesorë të shquar vendorë, profesorë të Universitetit të Harvardit dhe nga profesorë të universiteteve tjera me renome botërore. Bordi i KI-së miraton politikat akademike, menaxheriale dhe partneritetet e Kolegjit ILIRIA. Anëtarët e Bordit luajnë gjithashtu një rol ambasadorial në mbështetje të Kolegjit ILIRIA. Pjesë e këtij Bordi janë personalitete akademike me një kontribut të shquar në zhvillimet arsimore, shkencore dhe kombëtare. Kryetar i Bordit të Kolegjit ILIRIA është Prof. Dr Nuri Bashota, anëtar i jashtëm i Akademisë së Shkencave të Kosovës. 

Anëtarë të Bordit janë:

•    Prof.dr. Nuri Bashota - Kryetar i Bordit.

•    Dr. Janusz Szyrmer - Profesor në Universitetin e Harvardit, Pensilvani (SHBA), Universitetin e Oksfordit (Angli), Universitetin Qendror të Venecuelës dhe shumë universitete me renome botërore 

•    Dr. Siegfrid Ladnorg - Profesor në Universitetin e Vienës - Austri 

•    Dr. Moshe Landsman (Universiteti Ben Gurion, Izrael)

•    Dr. Bajram Pollozhani (Anëtar i Gjykatës Kushtetuese të Maqedonisë)

•    Dr. Jane Nicholson – SHBA (Prorektore e Kolegjit ILIRIA) 

Anëtarë nderi të Bordit të Kolegjit ILIRIA

•    Lartësia e Tij Princi Leka II Zogu është  Anëtar Nderi i Bordit të Kolegjit ILIRIA

•    Akademik Aleksandër Stipçeviq, Ilirologu me fame botërore

•    Nobelisti Ferid Murad, I njohur për kërkimet e tij në fushën e mjekësisë

•    Omer Kaleshi, piktor me fame botërore

Shih Strukturën Organizative të Kolegjit ILIRIA

 

toeic_412578405.png

ILIRIA SIS

Vis Pre-Moot

 

Erasmus+ në Kolegjin ILIRIA

Klinika Juridike në Kolegjin ILIRIA, Gara e Arbitrazhit ne Vienë

Klubi i menaxhimit të projekteve në Kolegjin ILIRIA

Klubi i Programerëve dhe Robotikës në Kolegjin ILIRIA

Klinika Juridike në Kolegjin ILIRIA, Ndihmë Juridike Falas

Qendra e Biznesit në Kolegjin ILIRIA

Vizite studimore e studentëve të Kolegjit ILIRIA në korporatën "RUGOVE"

Studentët e Kolegjit ILIRIA realizuan vizitë studimore në fabrikën e produkteve ”Pi&Ki”, Elkos Group

Publikimet & Njoftimet