BallinaProgramet Apliko OnlineKontakti
 
 
Gjendeni këtu: Pse me ne

Pse me ne?

•    STAFI AKADEMIK - Stafi i Kolegjit ILIRIA është i përzgjedhur nga nivelet më të larta të botës akademike ndërshqiptare, por edhe asaj ndërkombëtare;
•    KURRIKULA - E bazuar në zhvillimet bashkëkohore dhe kërkesat në vend dhe e sprovuar në universitete prestigjioze evropiane dhe botërore;
•    MËSIM DHE PRAKTIKË - Orientimi i studentëve drejt praktikës në mënyrë që përveç përvetësimit të njohurive teorike, të aftësohen edhe në praktikë;
•    MËSIMDHËNIE E PERSONALIZUAR - Grupe të vogla studimesh dhe komunikimi individual dhe i drejtpërdrejtë;
•    Sepse puna formuese akademike dhe sociale në Kolegjin  ILIRIA merr parasysh të kaluarën e studentit, punon me të tashmen e tij dhe e përgatit atë për sfidat e së ardhmes;
•    Sepse studenti është i sigurt në njohuritë e veta;
•    Sepse investimi strategjik familjar për të shkolluar fëmijën e tyre në Kolegjin  ILIRIA u rikthehet shumëfish;
•    Sepse këtu kultura njerëzore çmohet dhe vërehet po aq sa niveli i lartë i ekspertizës së kuadrove të rinj;
•    Sepse mjedisi, që rrethon studentin, nxit punën dhe motivimin e studentëve për suksese;
•    Sepse teknologjia e fundit në shfrytëzim është vetëm njëri nga treguesit e mendësisë perëndimore të studentëve tanë;
•    Sepse këtu bëhet investimi më i madh për mirëqenien e studenti

 

Shfleto broshurën e Kolegjit ILIRIA

toeic_412578405.png

ILIRIA SIS

Vis Pre-Moot

 

Erasmus+ në Kolegjin ILIRIA

Klinika Juridike në Kolegjin ILIRIA, Gara e Arbitrazhit ne Vienë

Klubi i menaxhimit të projekteve në Kolegjin ILIRIA

Klubi i Programerëve dhe Robotikës në Kolegjin ILIRIA

Klinika Juridike në Kolegjin ILIRIA, Ndihmë Juridike Falas

Qendra e Biznesit në Kolegjin ILIRIA

Vizite studimore e studentëve të Kolegjit ILIRIA në korporatën "RUGOVE"

Studentët e Kolegjit ILIRIA realizuan vizitë studimore në fabrikën e produkteve ”Pi&Ki”, Elkos Group

Publikimet & Njoftimet