BallinaProgramet Apliko OnlineKontakti
 
 
Gjendeni këtu: Sigurimi i Cilesise

Sigurimi i Cilësisë

Kolegji ILIRIA ka themeluar Zyrën e Cilësisë e cila ndjek dhe analizon cilësinë e procesit mësimor, metodologjisë së mësimdhënies dhe mësimnxënies, raportet profesor-student, zbatimin dhe avancimin e kurrikulave, etj. Kjo zyrë është një organ ekzekutiv brenda Kolegjit, që ka dhënë rezultate të shkëlqyera në zbatimin e filozofisë së Kolegjit ILIRIA.

Në samitin Evropian të liderëve, në Universitetin e Oxfordit, në një ceremoni solemne Kolegjit ILIRIA iu nda Çmimi Evropian për Cilësi.

 

toeic_412578405.png

ILIRIA SIS

Vis Pre-Moot

 

Erasmus+ në Kolegjin ILIRIA

Klinika Juridike në Kolegjin ILIRIA, Gara e Arbitrazhit ne Vienë

Klubi i menaxhimit të projekteve në Kolegjin ILIRIA

Klubi i Programerëve dhe Robotikës në Kolegjin ILIRIA

Klinika Juridike në Kolegjin ILIRIA, Ndihmë Juridike Falas

Qendra e Biznesit në Kolegjin ILIRIA

Vizite studimore e studentëve të Kolegjit ILIRIA në korporatën "RUGOVE"

Studentët e Kolegjit ILIRIA realizuan vizitë studimore në fabrikën e produkteve ”Pi&Ki”, Elkos Group

Publikimet & Njoftimet